Disclaimer

Eigenaar van de website

Uitbatingszetel:

Parduyns Solutions BVBA
14, Boulevard Paul-Henri Spaak – 7900 Leuze-en-Hainaut
Tél.: 069.669.555 Fax: 069.669.550
Ondernemingsnummer : BE 0430.103.344

 

Algemeenheid

www.parduyns-solutions.be is een website die ontworpen is door Parduyns Solutions BVBA. Het gebruik van die site is onderworpen aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. Door die site te gebruiken bent u verondersteld kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te aanvaarden. Parduyns Solutions BVBA behoudt zich het recht deze voorwaarden onaangekondigd te wijzigen. De gebruiker wordt dan verzocht deze voorwaarden bij elk bezoek aan de website aandachtig te lezen.

 

Hosting

www.parduyns-solutions.be wordt gehost door de firma O.V.H. (Bedrijfszetel: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk.).

 

Hyperlinks

www.parduyns-solutions.be bevat of kan links bevatten naar inhoud afkomstig van derden of naar sites die door derden worden uitgebaat. Parduyns Solutions BVBA oefent geen controle uit, noch technisch noch inhoudelijk. Parduyns Solutions BVBA kan dus het volledige en nauwkeurige karakter van de inhoud niet garanderen. Bovendien betekent het bestaan van die links niet dat Parduyns Solutions BVBA de inhoud van deze websites goedkeurt, noch dat ze op de ene of andere manier meewerkt met de uitbaters van deze websites. Indien u links wenst te creëren vanuit uw eigen website naar www.parduyns-solutions.be, gelieve contact op te nemen met de administrator van de site.

 

Aansprakelijkheid

Parduyns Solutions BVBA wijst elke aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade ten gevolge van de raadpleging of het gebruik van www.parduyns-solutions.be.

 

Beschikbaarheid van de website

Parduyns Solutions BVBA is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van eventuele on-line onderbrekingen veroorzaakt door technische fouten. Parduyns Solutions BVBA behoudt zich het recht op elk moment en onaangekondigd de toegang om technische of andere redenen te onderbreken zonder dat ze voor die onderbrekingen en de gevolgen ervan voor u of voor een derde aansprakelijk gesteld kan worden.

 

Auteursrechten

Elke informatie op deze site (teksten, lay-out, grafische elementen, voorstelling, logo’s, software, foto’s, enz.) is auteursrechtelijk en wordt door nationale en internationale bepalingen beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, distributie, publicatie, aanpassing, vertaling, behandeling of gebruikmaking van deze site voor commerciële doeleinden is verboden, zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van Parduyns Solutions BVBA.

 

Privacy

Parduyns Solutions BVBA behoudt zich het recht data te verzamelen over de klant die online een aanvraag indient. Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik en zijn strikt vertrouwelijk. In overeenstemming met de wet Informatica en Vrijheid van 6 januari 1978 beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot rechtzetting, wijziging en afschaffing betreffende gegevens die u betreffen. U kunt dit recht uitoefenen door een schrijven te sturen naar volgend adres: Parduyns Solutions S.P.R.L. – 14, Boulevard Paul-Henri Spaak – 7900 Leuze-en-Hainaut.

 

Varia

Copyright Adeline Delforge voor sommige foto’s en copyright Eric Parduyns voor andere.