Curatief en preventief onderhoud

Onderhoud van uw uitrustingen

In samenwerking met SKF zorgen we voor een curatief en/of preventief onderhoud van uw uitrustingen.

Van balancering tot uitlijning of trillingenanalyse, vertrouw ons het onderhoud van uw uitrustingen toe en verhoog zo de duurzaamheid van uw machines.

Balancering van machines

De balancering van machines verbetert de algemene werking ervan, verhoogt de levensduur van de kogellagers, vermindert het energieverbruik en de geluidsemissie.
Zodra de roterende onderdelen uitgebalanceerd zijn, stelt u een vermindering vast van de pollutiegebonden krachten, van de slijtage of van de fabricageonnauwkeurigheden.
Ons team professionelen verricht de balancering van de machines direct op uw site. We gebruiken daarvoor geavanceerde balanceringssystemen.
Vertrouw ons de balancering van uw uitrusting toe !

As- en riemuitlijning

Een groot deel van de kosten gebonden aan de defecten in roterende machines wordt veroorzaakt door uitlijningsproblemen.
Deze defecten veroorzaken productieverliezen en een stijging van de onderhoudskosten.
Een perfecte uitlijning vermindert de wrijvingen, het risico van voorbarige defecten en het energieverbruik.
Onze technici gebruiken werktuigen die de uitlijningsfouten van assen en riemen corrigeren.

Een asuitlijning uitvoeren

Een asuitlijning die precies wordt verricht, verhoogt beduidend de levensduur van uw installaties en vermindert aanzienlijk niet-geplande onderbrekingen.
Wat is een defecte asuitlijning ?
Dit defect betreft machines die verticaal en/of horizontaal niet uitgelijnd zijn.
Defecte parallelle uitlijning
(of verschuiving)
Defecte hoekuitlijning
Correcte uitlijning

Een riemuitlijning uitvoeren

Defecten bij riemaangedreven machines worden hoofdzakelijk veroorzaakt door een slechte uitlijning van de katrollen.
Een defecte uitlijning verhoogt het trillingsniveau van de machines en de slijtage van de katrollen en de riemen.
De moderne en efficiënte toestellen die we gebruiken, verminderen de defecten die veroorzaakt worden door een slechte uitlijning. De klassieke uitlijningsmethodes (met het oog, met een regel, …) zijn onnauwkeurig en onbetrouwbaar.

Trillingenanalyse

Een trillingenanalyse geeft informatie over de mechanische toestand van een apparatuur.
Als er een probleem is, kan deze analyse het defecte mechanische orgaan identificeren en de omvang van het probleem evalueren.
We stellen trillingenanalyses voor alle industriële installaties voor.
Doe een beroep op ons departement trillingenanalyse om problemen met uw installaties te anticiperen, uit te leggen en te corrigeren.

Distributeur SKF agréé